The Ultimate Sniper for the month of JUNE, THEROCK!

SNIPER OF THE MONTH: JUNE
CONGRATULATIONS TheROCK from the “Historical Capital of the Philippines”, CAVITE!

IGN: TheROCK a.k.a Dwaynejohnson
Real Name: Gio B. Vinas
Age: 28 years old
Corps: SixSense
Preferred weapon: M40A1
Favorite map: Satelite
Favorite Game Mode: Sabotage

When did you start playing Special Force 2? How did you know this game?

TheROCK: Nagsimula ako mag laro ng Special Force 2 noong march 16, 2016 ign ko dwaynejohnson

Nalaman ko ang larong Special force 2 sa aking mga kaibigan and ka teammate ko dati sa Special force 1 nung nalaro ko ang sf2 sabi ko sarili ko ito ay magandang FPS game dahil sa solid na graphics ng game na ito. Minsan na ako tumigil sa paglalaro at ngayon muling nagbalik.

(I started Playing Special Force 2 way back March 16,2016 with the alias of dwaynejohnson.

I found out Special Force 2 because of my friends and my old teammate from Special Force 1. When I player Special Force 2, I told myself that this is the Best FPS game because of the graphics. Before I already stopped playing and now I’m Back!)

Your shout out to your friends and corps mates?

TheROCK: Shoutout nga pala sa SIXSENSE corps hehe kay cm mark, paps dog jansen, ultra,dello,marie at sa mga tropa kila rhyan,captainbano, and julio bano. Shoutout din sa laahat ng tropa dyan na nakakakilala sakin and sa mga tropang ARMADA !

(Shoutout to my corps mate SIXSENSE hehe also to cm mark, paps dog jansen, ultra, dello, marie, to my friends rhyan, captainbano, and julio bano. Shoutout to my all of my friends, who knows me and also to my ARMADA Friends.)

Your message to fellow players?

TheROCK: laro lang walang galitan hahaha

(No Hate just Play hahaha)